Автор:

Чепелева Е. Чайка

Чайка

керамика.

close